Zápis FV č. 10 z roku 2012

ZÁPIS

                 z 10. jednání finančního výboru ze dne 14. prosince 2012.

Přítomni: Luděk Klouček – předseda FV
Eva Jahůdková, Jan Liškař , Martin Vašák - členové FV.    
Hosté: Jiří Vozdecký - místostarosta  
Omluveni: František Chupík

Zahájeno: v 18h za přítomnosti 4 členů výboru, tj. nadpoloviční většiny.                       

Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 10/2012.
  2. Rozpočet obce Kratochvilka na r. 2013.
  3. Různé

L. Klouček přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.

O tomto návrhu bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

FV obce Kratochvilka schvaluje program 6 zasedání.

Hlasování:      Přítomno: 4                           Pro:    4          Proti:  0          Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.


1. Rozpočtové opatření č. 10/2012

Předseda FV předložil návrh rozpočtového opatření č.10/2012.

Výdaje:

Par. 2212 zvýšení o 52.000,- Kč, par. 3319 zvýšení o 89.000,- Kč, par. 3613 zvýšení o 45.000,- Kč a par. 6409 – 45.000,- Kč.

Příjmy:

Par. 3639 navýšení o 52.000,- Kč, par. 3319 navýšení o 89.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 10/2012 a doporučuje zastupitelstvu je schválit.

Hlasování:      Přítomno: 4                           Pro: 4            Proti:  0          Zdržel se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato


 

2. Rozpočet obce Kratochvilka na r. 2013.

PředsedaFV předal slovo místopředsedovi Jiřímu Vozdeckému, aby přítomné členy FV seznámil s návrhem rozpočtu obce Kratochvilka pro rok 2013. Rozpočet obce Kratochvilka na r. 2013 na straně příjmů: 7.255.800,- Kč na straně výdajů 7.255.800,- Kč.

Návrh usnesení:

Finanční výbor projednal rozpočet obce Kratochvilka na rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu jej schválit.

Hlasování:      Přítomno:   4                          Pro: 4              Proti: 0        Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.


 

3. Různé.

Jednání FV ukončeno: v 18.45h.

Zapsal: Luděk Klouček
předseda FV

 
Kalendář akcí
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo