Klub seniorů

Klub seniorů

PRVNÍ USTAVUJÍCÍ SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ KRATOCHVILKA

proběhlo 20. 3. 2012 od 18 hodin.

Program setkání:

  1. Zahájení a přivítání všech účastníků:

Pan Karel Přibyl zahájil setkání a přivítal všech 38 účastníků, stejně jako starostu a zastupitele obce. Pan starosta Ing. Malý všechny seznámil se záměry obnovit a podporovat činnost seniorů na Kratochvilce. Nastínil možnosti spolupráce a náplň činnosti klubu.

  1. Informace z jednání seniorů Mikroregionu Kahan a z účasti na setkání KS Zakřany:

Informace a zkušenosti shrnuli a předali paní Hájková, pan Přibyl a pan Vaverka.

  1. Organizační záležitosti, volba Výboru KS Kratochvilka. Zajištění účasti na „Velkém setkání KS Mikroregionu Kahan“:

Do Výboru KS při OÚ Kratochvilka (později odsouhlaseno jako oficiální název) byli navrženi: paní Hana Kloučková, paní Pavla Tomečková, paní Jaroslava Hájková, pan František Doležal, paní Eva Domkářová, pan Karel Přibyl, paní Anežka Císařová, pan Miroslav Vaverka.

Bude vedena členská evidence klubu a členský příspěvek byl stanoven na 50,- Kč.

Na „Velké setkání seniorů Mikroregionu Kahan“ dne 8. 6. 2012 bylo jmenováno 15 našich seniorů.

  1. Diskuse:

Čtrnáct seniorů projevilo zájem zúčastnit se koncertu Hity Karla Gotta v Zastávce dne 22. 4. 2012. Na tuto akci je dobré autobusové spojení z Kratochvilky.

Starosta obce informoval o tom, že občanů starších 60 let je v Kratochvilce 111.

  1. Závěr, pozvání na akce na Kratochvilce:

Pan Vaverka poděkoval všem za účast, OÚ za zajištění občerstvení.

Připomněl sobotní otevírání obecní knihovny a velikonoční výstavku o týden později.

Zvláštní poděkování patří paní Heleně Hurtové a celé Komisi pro občanské záležitosti za organizaci akce a zajištění občerstvení z prostředků obce.

Zasedání Výboru klubu seniorů

 

následovalo po ukončení ustavujícího setkání.

 

Předsedou Klubu seniorů byl zvolen pan Miroslav Vaverka, pokladníkem paní Jaroslava Hájková.

 

Případné další funkce budou upřesněny na zasedání Výboru dne 3. 4. 2012 v 18:00 v knihovně. Výbor zde bude doplněn o jednoho člena, aby byl jejich počet lichý. Na tomto setkání budou také upřesněny termíny setkání výboru i schůzky KS.

 

Předseda Výboru bude na zasedání Zastupitelstva dne 28. 3. 2012 informovat o založení Klubu seniorů.

 

KS spadá do kompetence 1. místostarosty pana Ing. Michala Zoblivého a Komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport.

 

 

Klub seniorů při OÚ Kratochvilka

První přípravné setkání pro založení Klubu seniorů se uskutečnilo 15. 2. 2012 a byli jste o něm již informováni i v březnovém Zpravodaji.

7. 3. 2012 se pan Miroslav Vaverka sešel se starostou obce a zastupiteli. Informoval je o plánovaných setkáních se zástupci klubů důchodců v okolí. Cílem těchto setkání je převzít zkušenosti a navázat kontakt se spřátelenými organizacemi.

Setkání zástupců klubů důchodců Mikroregionu Kahan proběhlo v malém sále Dělnického domu v Zastávce. Za přípravný výbor KS Kratochvilka se ho zúčastnili pan Přibyl, pan Doležal a pan Vaverka. Ze setkání přivezli mnoho užitečných informací.

Dne 15. 15. 2012 se paní Hájková, pan Vaverka a pan Přibyl jeli učit ze zkušeností členů KD Zakřany. Načerpali mnoho praktických informací o fungování klubu, jeho členské základně a organizaci akcí.

Od Klubu seniorů Babice dostali kratochvilští senioři pozvání na výjezdní zasedání pod názvem „Vítání jara“, které se uskutečnilo dne 24. 3. 2012 v hospodě u pana Hlaváčka na Kratochvilce.

Všechna tato setkání byla jistě užitečná. Zkušeností bude využito při rozjezdu činnosti Klubu seniorů na Kratochvilce, jehož ustavující setkání proběhlo dne 20. 3. 2012.

Články k akcím a setkáním Klubu seniorů:

Obnovení Klubu seniorů

První ustavující setkání Klubu seniorů Kratochvilka

První posezení Klubu seniorů

Svátek matek

Setkání seniorů Mikroregionu Kahan 22. 9. 2012

Pár slov z historie Kratochvilky: Péče o důchodce

Předvánoční posezení s hudbou

Pravidelné setkání Klubu seniorů

První zájezd seniorů


 

 
Kalendář akcí
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN  Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo